Select Page

Política de privacitat

Política de privacitat de tractament de dades

LIMPIEZAS ROJAS SL, amb NIF: B08696791, posa de manifest observar estrictament el compliment de tots els deures i garanties a què està obligada en virtut del que estableix la normativa vigent espanyola i europea sobre protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari / client consenteix que les dades subministrades siguin objecte de tractament manual i / o automatitzat i formaran part dels fitxers LIMPIEZAS ROJAS SL els quals es troben inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. El tractament de les dades proporcionades pels Usuaris a LIMPIEZAS ROJAS SL, tindran les següents finalitats:

  • Comunicacions per a pressupostos i / o sol·licituds de serveis.
  • Comunicacions per al correcte exercici dels serveis contractats.
  • Oferir-productes i promocions, d’acord amb les seves necessitats i a través dels mitjans facilitats.
  • Facturació, control de serveis, control d’incidències, riscos laborals i qualitat.

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR-UE 2016/679), s’informa, especialment als clients, que per a la correcta prestació del servei, s’autoritzen les comunicacions per part de LIMPIEZAS ROJAS SL i es fa extensible a les persones de contacte facilitades.

Confidencialitat i cessió de dades

Les seves dades només seran tractades per LIMPIEZAS ROJAS SL amb aquestes finalitats i no seran comunicades a terceres persones i / o entitats, a excepció dels indispensables com poden ser assessories fiscals / laborals, informàtiques i jurídiques. En cap cas les seves dades seran cedides a entitats d’altres països. Qualsevol cessió o transmissió de dades haurà de ser notificada i consentida per escrit. En cas de ser necessari subcontractar algun tipus de servei, amb el consentiment de l’interessat, es notificarà amb 10 dies d’antelació.

LIMPIEZAS ROJAS SL es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial, així mateix adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte els avenços tecnològics. Igualment, LIMPIEZAS ROJAS SL, manifesta que tots els seus treballadors tenen signat un contracte de prohibició de difusió de dades de caràcter personal a les que poguessin tenir accés en el desenvolupament de les seves tasques.

Mesures de Seguretat

Els arxius en paper es troben en armari amb clau, en oficina amb sistema d’alarma. Per a les dades digitals utilitzem tècniques de seguretat de la informació àmpliament acceptades, com ara tallafocs, processos de control d’accessos i mecanismes criptogràfics, tot això per evitar accessos no autoritzats. En cas de vulneració i / o accessos indeguts, l’empresa es compromet a informar amb la major diligència i brevetat possible als afectats.

Caducitat de les dades

La informació tindrà la següent caducitat temporal:

  • Dades de clients: Temps indefinit mentre duri la relació contractual. En cas de rescindir els serveis, la informació es mantindrà durant 6 anys per motius fiscals i transcorregut aquest termini serà eliminada.
  • Dades personals de treballadors: 10 anys des de la finalització de l’últim contracte. Posteriorment seran eliminat.
  • Currículums / Ofertes de Treball: 2 anys. Posteriorment seran eliminats.


Drets ARCO

De conformitat amb el que estableix el Títol Tercer de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa als Usuaris de la possibilitat de donar-se de baixa de les comunicacions així com d’exercitar, en el cas que ho considerin oportú, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, en la següent adreça: LIMPIEZAS ROJAS SL | Carrer Floridablanca, 74/76 – 1r 2a, 08015, Barcelona, ​​Telèfon: 934.243.600 i / o per email: lopd@limpiezasrojas.com

Data de revisió: 2018.05.24