Select Page

Albarans automàtics

Introducció automàtica d’albarans amb el mòbil. Ja fa uns quants mesos que fem servir la tecnología de posicionament i introducció automàtica d’albarans i n’estem molt satisfets. Amb aquesta tecnologia, hem millorat el control i la qualitat de servei...