Select Page

Negociació Conveni 2017

Per si no esteu familiaritzats amb el sector, us fem cinc cèntims de com estan anant les coses… El nostre conveni autonòmic actual és el de 2010-2013, que degut a la crisi, va ser prorrogat, posposant els elevats augments salarials de 2013 pel trienni...