Select Page

captura_albaranes

Introducció automàtica d’albarans amb el mòbil. Ja fa uns quants mesos que fem servir la tecnología de posicionament i introducció automàtica d’albarans i n’estem molt satisfets.

Amb aquesta tecnologia, hem millorat el control i la qualitat de servei sense incrementar els costos operatius.