Select Page

El passat dia 18 de Juny de 2015, la Generalitat de Catalunya va aprovar per Comité establir uns preus mínims de cost laboral per al sector de la neteja. Aquests costos solament reflecteixen l’aplicació del Conveni en quant als costos salarials repartits en 12 mesos -amb 1 mes de vacances- i tenint en compte un 6,5% d’absentisme laboral.

No s’inclouen llavors: Vacances, Consumibles i Químics, Maquinària, Amortizacions, Plusos (multi-centre, hospitalaris, perillositat,…), Uniformes, Formació, Costos Estructurals i tampoc el Benefici de l’Empresa.

No obstant, es tracta d’una magnífica notícia i un grandíssim pas per a la dignificació del nostre sector.
-> Enllaç <-